Thông báo v/v nộp Chứng chỉ tiếng Anh để miễn các học phần tiếng Anh cho SV K65

Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt từ 5.5 IELTS trở lên hoặc tương đương còn hiệu lực đến ngày 05/10/2020 muốn được miễn học các học phần tiếng Anh cần làm thủ tục hậu kiểm tại Trung tâm Ngôn ngữ & Hỗ trợ trao đổi học thuật.

  • Giấy tờ cần nộp: Bản photo chứng chỉ (không cần công chứng) + Bản photo CMND/CCCD.
  • Phí hậu kiểm: 50.000 VND.
  • Thời gian nộp: Trước 16h, ngày 19/10/2020 (sáng: 7h30-11h30, chiều: 14-18h).
  • Địa điểm nộp: 101-C3B, ĐH BKHN.

Danh sách sau khi hậu kiểm sẽ được thông báo trên website https://cla.hust.edu.vnhttp://ctt-daotao.hust.edu.vn vào ngày 26/10/2020.

Phụ trách hậu kiểm: Cô. Huyềnhuyen.dothithu@hust.edu.vn / 024.3868.2445 / 024.3623.1425.

Ghi chú: Sinh viên có thể nhờ người thân nộp hộ.