Thông báo tuyển sinh lớp tiếng Nhật – Khai giảng tháng 9, 10, 11/2020

Trung tâm Ngôn ngữ và hỗ trợ trao đổi học thuật, Trường Đai học Bách Khoa Hà Nội xin thông báo tuyển sinh các lớp tiếng Nhật cụ thể như sau:

Khóa tiếng Nhật trình độ N5.1 (30 buổi)

 • Đối tượng học viên: Học viên học tiếng Nhật từ đầu
 • Nội dung khóa học: Bảng chữ cái Hiragana, Katakana. Bài 1 đến 10 sách Daichi + Sách Marugoto. Làm quen với Kanji
 • Thời gian học: 18h -20h15 các ngày thứ Hai, Tư, Sáu
 • Học phí: 2.400.000 đồng (80.000 đồng/ buổi)

Khóa tiếng Nhật trình độ N5.2 (36 buổi)

 • Đối tượng học viên: Học viên kết thúc khóa N5.1 và học sinh có trình độ tương đương N5.1
 • Nội dung khóa học: Bài 11 đến 22 sách Daichi + Sách Marugoto. 100 từ Kanji + Luyện đề N5. Kết thúc khóa hoc N5, học viên có thể đọc hiểu cụm từ, câu, đoạn văn dạng cố định viết bằng Hiragana, Katakana và chữ Hán cơ bản dung trong sinh hoạt hang ngày. Có thể nghe thông tin cần thiết trong hội thoại ngắn, nói chận trong các tình huống hay gặp hang ngày như lớp học, cuộc sống xung quanh.
 • Thời gian học: 18h-20h15 các ngày thứ Hai, Tư, Sáu
 • Học phí: 2.880.000 đồng (80.000 đồng/ buổi)

Khóa tiếng Nhật trình độ N4.1 (36 buổi)

 • Đối tượng học viên: Học viên kết thúc khóa học N5 và học viên có trình độ tương đương N5
 • Nội dung khóa học: Bài 23 đến 33 sách Daichi + Sách Marugoto. 150 từ Kanji + Nghe, nói , đọc , viết
 • Thời gian học: 18h-20h15 các ngày thứ Hai, Tư, Sáu
 • Học phí: 3.240.000 đồng (90.000 đồng/ buổi)

Khóa tiếng Nhật trình độ N4.2 (40 buổi)

 • Đối tượng học viên: Học viên kết thúc khóa học N4.1 và học viên có trình độ tương đương N4.1
 • Nội dung khóa học: Bài 34 đến 42 sách Daichi + Sách Marugoto. 150 từ Kanji + Nghe, nói , đọc , viết. Luyện thi N4. Kết thúc khóa học N4, học viên có thể đọc văn bản cơ bản, Có thể hiểu nội dung hội thoại hàng ngày với mức độ nói chậm.
 • Thời gian học: 18h-20h15 các ngày thư Hai, Tư, Sáu
 • Học phí: 3.600.000 đồng (90.000 đồng/ buổi)

Khóa tiếng Nhật trình độ N3.1 (36 buổi)

 • Đối tượng học viên: Học viên kết thúc khóa học N4 và học viên có trình độ tương đương N4
 • Nội dung khóa học: Giáo trình Soumatome N3. 300 từ Kanji + Nghe, nói , đọc , viết
 • Thời gian học: 18h-20h15 các ngày thứ Hai, Tư, Sáu
 • Học phí: 3.240.000 đồng (90.000 đồng/ buổi)

Khóa tiếng Nhật trình độ N3.2 (48 buổi)

 • Đối tượng học viên: Học viên kết thúc khóa học N3.1 và học viên có trình độ tương đương N3.1
 • Nội dung khóa học: Giáo trình Mimikara N3 + Kanzem N3 + Supido N3 + Taisaku N3. 350 từ Kanji + Nghe, nói , đọc , viết
 • Kết thúc khóa học: Hoc viên có thể đọc hiểu, nghe hiểu và diễn đạt được nội dung các cuộc đối thoại hang ngày. Có thể nắm bắt khái quát thông tin từ tiêu đề báo chí.
 • Thời gian học: 18h-20h15 các ngày thứ Hai, Tư, Sáu
 • Học phí: 4.320.000 đồng (90.000 đồng/ buổi)


Địa chỉ liên hệ: Phòng 101, C3B, ĐHBKHN. Điện thoại: (024) 3868.2445 / 3623.1425.
Website: 
https://cla.hust.edu.vn/ – Fanpage: https://fb.com/cfl.edu.vn

Phụ trách tư vấn : 0972255181, 0912349987, 0914172628

[E]: japanese.cla@hust.edu.vn , tu.nguyenthithanh1@hust.edu.vn

[F]: Tiếng Nhật CLA – Đại học Bách Khoa Hà Nội