Thông báo mở lớp học Blended learning FL0400 và FL0500 kỳ 20191

Phòng Đào tạo và Trung tâm Ngôn ngữ & Trao đổi Học thuật  thông báo lịch trình học tập của các lớp nâng cao trình độ tiếng Anh theo hình thức Blended Learning (mã học phần FL0400, FL0500) ban ngày và buổi tối như sau:

  • Tham dự buổi hướng dẫn học online: sáng thứ bảy, ngày 7/9/2019. Thời gian và địa điểm chi tiết sẽ thông báo sau.
  • Tham dự buổi kiểm tra năng lực ngoại ngữ: ngày 14 và 15 tháng 9 tại C3B (theo dõi phân công lịch kiểm tra trên trang web https://cla.hust.edu.vn (Bắt buộc đối với các sinh viên chưa tham dự kỳ thi TOEIC nội bộ trong thời gian 2 tháng tính đến ngày 14.09.2019, Các sinh viên không tham dự kiểm tra năng lực sẽ bị hủy đăng ký gỡ tín chỉ)
  • Nhận thông tin tài khoản học online tại http://ctt-daotao.hust.edu.vn (trong mục thư báo)
  • Xem hướng dẫn làm bài và học online tại: http://hust.smartcom.vn/help/
  • Làm bài kiểm tra đầu vào tại website http://hust.smartcom.vn/
  • Tự học online các Unit 0, Unit 1: Từ 9-14/9/2019
  • Học chính thức trên lớp: Tuần 3 (bắt đầu từ 16/9/2019)
  • Thi kiểm tra cuối kỳ: Tuần 14 (30/11/2019-01/12/2019)
  • Mã học phần: FL0400
  • Mã lớp: 635481 –> 635503

Sinh viên chú ý kiểm tra email của trường @sis.hust.edu.vn thường xuyên và theo dõi các thông báo cập nhật trên  website https://cla.hust.edu.vn, fanpage của CLA: https://fb.com/cfl.edu.vn

Thông tin hỗ trợ lớp học online: Công ty Smartcom

Thông tin hỗ trợ lớp học chính thức: Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA)

Danh sách sinh viên không được đăng kí học để gỡ tín chỉ học kỳ 20191 do không đạt điểm chuyên cần các lớp FL0400 và FL0500 – học kỳ 20182 (link đính kèm).

Ghi chú: Các sinh viên không đảm bảo điểm chuyên cần học kỳ 20191 sẽ không được đăng ký học để gỡ tín chỉ học kỳ 20192.

Giới hạn tín chỉ đăng ký sẽ được cập nhật lúc 10h sáng và 22h00 hàng ngày. Sinh viên đăng ký vào các lớp này sẽ không thể xóa hoặc rút học phần.


Một số câu hỏi liên quan:

Q: Tại sao em đăng ký lớp tiếng Anh FL0400, FL0500 rồi mà vẫn bị hạn chế 14TC? Có được gỡ hạn chế luôn không?

A: Cuối ngày, khi hệ thống cập nhật đăng ký thì giới hạn 14TC do Ngoại ngữ sẽ được bỏ. Có thể phải chờ sau 10h, 22h hàng ngày. Việc này sẽ do phòng ĐT xử lý.

Q: SV năm cuối có được đăng ký không?

A: SV năm cuối được nhưng không được với SV làm đồ án tốt nghiệp

Q: Lớp báo sỹ số mới 19/30 nhưng khi đăng ký thì hệ thống báo hết chỗ hết rồi?

A: Cùng thời điểm mà bạn đang xem thông tin lớp học, thì nhiều bạn khác cũng đang tiến hành đăng ký và họ đã submit trước bạn. Ngoài ra thông tin mà bạn đang xem có thể chỉ là bản cache của trình duyệt. Do vậy đến khi bạn submit thì không còn đủ chỗ nữa.  Bạn cần chọn lớp khác hoặc chờ phòng ĐT mở thêm mã lớp mới.

Q: Em có thể xin thêm 1 chỗ vào lớp đầy  rồi được không?

A: Không giống nhiều môn học khác, lớp ngoại ngữ có giới hạn về sỹ số để đảm bảo chất lượng giảng dạy và quyền lợi của các học viên. Bạn không thể đăng ký vào lớp đã hết chỗ.

Q: Em đã đăng ký nhầm mã lớp, giờ muốn xin hủy / chuyển sang mã lớp khác được không?

A: Đây là lớp học nâng cao trình độ nằm ngoài chương trình chính khóa, SV cần phải tìm hiểu kỹ về lớp học, chọn lớp học phù hợp với trình độ, thời gian học tập, quyền lợi và yêu cầu khi tham gia lớp học trước khi quyết định đăng ký. Việc hủy/chuyển lớp sẽ ảnh hưởng tới sỹ số lớp, khiến nhiều bạn mất cơ hội đăng ký vào lớp mà mình đã chiếm chỗ và xáo trộn nhiều quy trình liên quan. Nếu không thể tự khắc phục, vui lòng liên hệ phòng Đào tạo để được giải quyết.