Thông báo học bổng của chính phủ Ấn Độ dành cho sinh viên Việt Nam

Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA) thông báo thông tin về học bổng của chính phủ Ấn Độ dành cho sinh viên Việt Nam ở các cấp học Cử nhân, Thạc sỹ và nghiên cứu sinh Tiến sỹ.

Các suất học bổng bao gồm chi phí visa, học phí, sinh hoạt phí, vé máy bay hai chiều đến sân bay gần nhất và chi phí ở khách sạn. Xin mời đọc thông báo chi tiết ở các ảnh sau cũng như website http://a2ascholarships.iccr.gov.in/ 

Hạn đăng kí: 29/4/2021.

Chương trình học bổng này nằm trong khuôn khổ chương trình học bổng ICCR (Hội đồng giao lưu văn hóa Ấn Độ)


Hình ảnh sinh viên và cán bộ Bách khoa Hà Nội giao lưu cùng ICCR năm 2020