Quy định chuẩn tiếng Anh cho SV Đại học hệ chính quy

(Ban hành theo Quyết định số 127/QĐ-ĐHBK-ĐTĐH ngày 20 tháng 10 năm 2014
của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

 1. Văn bản này quy định về trình độ tiếng Anh của sinh viên (yêu cầu về chuẩn tiếng Anh theo trình độ và chuẩn tiếng Anh đầu ra); công tác tổ chức thi, đánh giá và phân loại trình độ tiếng Anh; công tác tổ chức giảng dạy các học phần tiếng Anh cơ bản; điều kiện được miễn học các học phần tiếng Anh cơ bản và điều kiện được miễn thi chuẩn tiếng Anh đầu ra.
 2. Quy định này áp dụng cho sinh viên đại học hệ chính quy, không thuộc ngành Ngôn ngữ Anh và không thuộc các chương trình đào tạo đặc biệt (kỹ sư tài năng, kỹ sư chất lượng cao, chương trình tiên tiến, chương trình Việt-Nhật và chương trình ICT) của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
 3. Quy định này không áp dụng cho sinh viên là người nước ngoài đang học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Điều 2. Yêu cầu về chuẩn tiếng Anh theo trình độ

 1. Căn cứ vào điểm thi cấp chứng chỉ tiếng Anh nội bộ theo dạng thức TOEIC của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, chuẩn tiếng Anh theo trình độ được quy định như sau:

Bảng 1. Yêu cầu chuẩn tiếng Anh theo từng trình độ của sinh viên

Trình độSố tín chỉ tích lũyĐiểm TOEIC tối thiểu
Năm thứ 10-31Hoàn thành 02 học phần tiếng Anh cơ bản (FL1100, FL1101)
Năm thứ 232-63300
Năm thứ 364-95350
Năm thứ 496-128400
Trước khi nhận đề tài đồ án/khóa luận tốt nghiệp450
Chuẩn tiếng Anh đầu ra450
 1.  Sinh viên không đạt chuẩn tiếng Anh theo quy định cho từng trình độ sẽ bị hạn chế khối lượng học tập chuyên môn theo Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy (chỉ được đăng ký học tập tối đa 14 TC cho một học kỳ chính để dành thời gian cho việc học tiếng Anh).

Điều 3. Công nhận tương đương các chứng chỉ tiếng Anh quốc gia và quốc tế

 1. Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được coi là hợp lệ nếu được cấp bởi một trong các trung tâm đại diện cho các tổ chức: ETS (Hoa Kỳ), British Council (Anh), ESOL (Anh) và IDP (Úc). Các trường hợp khác do Trung tâm Ngoại ngữ của Trường thẩm định và đề xuất để Hiệu trưởng quyết định.
 2. Chứng chỉ tiếng Anh quốc gia theo khung tham chiếu chung Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR-VN) được Trường công nhận nếu được cấp bởi một cơ sở đào tạo/khảo thí trong danh mục do Hiệu trưởng quyết định (tại một văn bản khác).
 3. Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc gia / quốc tế hợp lệ, còn hiệu lực tại thời điểm xử lý học tập cuối năm học và đạt điểm quy đổi từ TOEIC 450 trở lên (theo bảng 2) được xét công nhận đạt chuẩn tiếng Anh theo trình độ hoặc chuẩn tiếng Anh đầu ra.

Bảng 2. Quy đổi tương đương điểm

TOEIC

CEFR-VN

TOEFL iBT

IELTS

Cambridge Tests

450

B1

45

4.5

70-89 PET

45-59 FCE

Điều 4. Kiểm tra phân loại tiếng Anh đầu khóa và các học phần tiếng Anh cơ bản

 1. Sinh viên nhập học đầu khóa phải tham dự kiểm tra phân loại trình độ Tiếng Anh đầu vào theo dạng thức TOEIC.Sinh viên có kết quả kiểm tra dưới 300 điểm phải học và thi các học phần tiếng Anh cơ bản tương ứng với các trình độ sau:
 • Dưới 250 điểm phải học 02 học phần: FL1100 (tiếng Anh 1) và FL1101 (tiếng Anh 2).
 • Từ 250 đến 295 điểm phải học 01 học phần: FL1101 (tiếng Anh 2).
 1. Sinh viên đạt 300 điểm trở lên được miễn học và được công nhận đã hoàn thành 02 học phần tiếng Anh cơ bản. Sinh viên không tham gia kiểm tra phân loại phải học cả 02 học phần tiếng Anh cơ bản.
 2. Kết quả kiểm tra phân loại trình độ Tiếng Anh đầu vào được sử dụng để xét công nhận đạt chuẩn tiếng Anh của sinh viên trong các năm học tiếp theo và có giá trị trong 02 năm.Điểm thi kết thúc các học phần tiếng Anh cơ bản là điểm điều kiện để công nhận sinh viên hoàn thành chương trỉnh tiếng Anh cơ bản.Điểm thi kết thúc các học phần tiếng Anh cơ bản không tính vào điểm trung bình học kỳ, điểm trung bình tích lũy và điểm trung bình tốt nghiệp.
 3. Sinh viên chưa hoàn thành 02 học phần tiếng Anh cơ bản không được phép đăng ký tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh nội bộ của Trường. Sinh viên không hoàn thành học phần nào thì phải đăng ký học lại học phần đó.

Điều 5. Thi cấp chứng chỉ tiếng Anh nội bộ theo dạng thức TOEIC

 1. Sinh viên được tham dự các kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh nội bộ của Trường nhiều lần và được công nhận điểm thi cao nhất trong các lần thi.
 2. Kết quả thi có giá trị trong thời gian 02 năm kể từ ngày thi. Sinh viên đạt điểm TOEIC 450 trở lên được cấp Chứng chỉ tiếng Anh nội bộ của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Chứng chỉ này có giá trị trong 02 năm kể từ ngày cấp.

Điều 6. Điều khoản áp dụng

 1. Những sinh viên đã đạt điểm thi TOEIC 450 trở lên trước thời điểm ban hành quy định này vẫn được công nhận kết quả trong suốt thời gian học tại Trường.
 2. Không áp dụng Khoản 4 của Điều 4 đối với sinh viên từ Khóa 58 trở về trước.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

Sinh viên có thể tham khảo hình minh họa dưới đây:


Một số lưu ý:

[1] Để đạt chuẩn tiếng Anh theo quy định, ngoài các kỳ thi tiếng Anh nội bộ được tổ chức hàng tháng, Sinh viên có thể đăng ký thi TOEIC, APTIS quốc tế được tổ chức hàng tuần / hàng tháng tại ĐH Bách Khoa Hà Nội hoặc các kỳ thi IELTS (đăng ký trực tiếp tại 101-C3B)

[2] Không có ràng buộc nào giữa các kỳ thi nội bộ với các kỳ thi TOEIC, APTIS, IELTS… Sinh viên có thể đăng ký mọi kỳ thi quốc tế đồng thời cùng với thi nội bộ để tăng cơ hội đạt chuẩn tiếng Anh.

[3] Nếu đã thi và có chứng chỉ quốc tế, sinh viên có thể nộp bản photo để làm thủ tục hậu kiểm để được công nhận tương đương các mức điểm yêu cầu.

FAQs – Một số câu hỏi thường gặp

 

Comments