News

IELTS @ CLA – Học Thật, Thi Thật

Từ nhiều năm qua, chứng chỉ tiếng Anh IELTS được coi là tấm giấy thông hành cho cơ hội phát triển sự nghiệp và học tập mang tính quốc tế. Trong 2 năm qua, ngoài cơ hội học chương trình Xem tiếp