Chương trình tiếng Hàn sơ cấp 2

Sinh viên ĐHHBK HN trong trang phục Hanbok truyền thống của Hàn Quốc

Mục tiêu của khóa học: Chương trình tiếng Hàn sơ cấp 2 là sự tiếp nối của chương trình tiếng Hàn sơ cấp 1. Kết thúc khóa học học viên hoàn thành 1/2 trình độ sơ cấp. Theo đó học viên có thể giao tiếp tốt trong các tình huống như trong gia đình, tại Nhà hàng, hỏi đường xá, giao thông, thời tiết, cách giao tiếp qua điện thoại, và một số tình huống giao tiếp thông dụng khác liên quan đến các hoạt động đời sống hàng ngày. Hoàn thành trình độ sơ cấp 2 học viên được khuyến khích học tiếp sơ cấp 3&4 để hoàn thành trình độ sơ cấp.

Thời lượng: 25 buổi (75 tiết)

Giáo viên: Giáo viên Việt Nam và Hàn Quốc cùng giảng dạy

Học phí: 700.000 ( Đối tượng: Học sinh, sinh viên)

Tài liệu, giáo trình:

  • Giáo trình tiếng Hàn dành cho người Việt Nam
  • Chương trình giảng dạy tiếng Hàn trực tuyến của Đại học ACU, Hàn Quốc

Tài liệu bổ trợ và tham khảo: Luyện tập tiếng Hàn 1– Đại học Yonsei; Sơ cấp tiếng Hàn 1 – Đại học Kuynghee

Danh sách các khóa học tiếng Hàn:

  1. Chương trình tiếng Hàn sơ cấp 1
  2. Chương trình tiếng Hàn sơ cấp 2
  3. Chương trình tiếng Hàn sơ cấp 3&4
  4. Chương trình tiếng Hàn trung cấp 1
  5. Chương trình tiếng Hàn trung cấp 2

Đăng ký học trực tuyến tại đây. Mã lớp là H2