Chương trình tiếng Hàn sơ cấp 1

Tiết mục múa quạt truyền thống của Hàn Quốc

Mục tiêu của khóa học: Học viên được bắt đầu học với kiến thức cơ bản nhất dành cho người mới bắt đầu bao gồm Bảng chữ cái tiếng Hàn như cách đọc, cách viết; các cấu trúc ngữ pháp đơn giản nhất; cùng với lượng từ vựng hết sức căn bản liên quan đến các nội dung như trường học, nơi làm việc, các sinh hoạt hàng ngày đơn giản. Kết thúc khóa học là bước đệm cơ bản để học viên tiếp tục cho khóa tiếng Hàn sơ cấp 2 trong chương trình gồm 4 trình độ của chương trình Sơ cấp.

Thời lượng: 25 buổi (75 tiết)

Giáo viên: Giáo viên Việt Nam và Hàn Quốc cùng giảng dạy

Học phí: 700.000 ( Đối tượng: Học sinh, sinh viên)

Tài liệu, giáo trình:

  • Giáo trình tiếng Hàn dành cho người Việt Nam
  • Chương trình giảng dạy tiếng Hàn trực tuyến của Đại học ACU, Hàn Quốc

Tài liệu bổ trợ và tham khảo: Luyện tập tiếng Hàn 1– Đại học Yonsei; Sơ cấp tiếng Hàn 1 – Đại học Kuynghee

Danh sách các khóa học tiếng Hàn:

  1. Chương trình tiếng Hàn sơ cấp 1
  2. Chương trình tiếng Hàn sơ cấp 2
  3. Chương trình tiếng Hàn sơ cấp 3&4
  4. Chương trình tiếng Hàn trung cấp 1
  5. Chương trình tiếng Hàn trung cấp 2

Đăng ký học trực tuyến tại đây. Mã lớp là H1