Danh sách và lịch thi Aptis quốc tế ngày 19, 20/9 (khung 6 bậc Châu Âu CEFR)

Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA) – ĐH Bách Khoa Hà Nội xin thông báo danh sách và lịch thi Aptis quốc tế (đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung 6 bậc Châu Âu – CEFR) phối hợp với Hội đồng Anh (British Council) tổ chức thi các ngày 19, 20/9/2020  (T7, CN hàng tuần) dành cho Sinh viên HUST, NEU, FTU, TNU, giáo viên, hướng dẫn viên du lịch quốc tế và mọi đối tượng có nhu cầu như sau:

Thời gian thi và địa điểm thi:

Quy định thi:

  • Thí sinh phải tuân thủ các quy định chung tại đây
  • Thí sinh phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách để bảo vệ bản thân và người xung quanh. Tuân thủ các quy định về phòng & chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế, thành phố Hà Nội.
  • Thí sinh có mặt đúng giờ tại địa điểm thi, làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến nội quy thi.
  • Thí sinh làm bài thi chính thức gồm các hợp phần: Ngữ pháp và Từ vựng, Kỹ năng Nghe, Kỹ năng Đọc, Kỹ năng Viết, Kỹ năng Nói

Những vật dụng được mang vào phòng thi:

  • CMND / CCCD / Hộ chiếu (bắt buộc để đăng ký thi)
  • Thẻ sinh viên (nếu là Sinh viên)
  • Bút viết (bút bi, mực hoặc chì). Thí sinh có thể nháp lên lên tờ mã đề thi mà BTC phát

Những vật dụng không được mang vào phòng thi (để lại ở khu vực gửi đồ):

  • Điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác (phải tắt nguồn trước khi gửi)
  • Các vật gây nguy hiểm cho người khác, vật cháy nổ và các vật dụng cá nhân khác

Hướng dẫn làm bài thi

Thí sinh có thể truy cập trang web http://bit.ly/aptistest để làm bài thi Aptis mẫu nhằm làm quen với các dạng câu hỏi và giao diện của bài thi.

Danh sách thi ngày 19/9/2020

Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.

DateTimeLNameFNameBODScodeNo
2020.09.197h15AnDo Thi10.03.1991AMN205270
2020.09.197h15AnhTran Tien11.03.1996AM20150181
2020.09.197h15AnhVu Nguyet23.10.1999AMN205559
2020.09.197h15CuongNguyen Kim15.11.1997AMN205485
2020.09.197h15ChienHoang Xuan02.05.1997AM20150350
2020.09.197h15ChienHoang Minh30.11.1993AM20150349
2020.09.197h15ChienTran Xuan04.12.1994AM20124157
2020.09.197h15DinhHoang Van03.10.1997AM20150568
2020.09.197h15DungNguyen Huy05.03.1995AM20130665
2020.09.197h15DuongNguyen Thi Thuy09.07.1998AMN205807
2020.09.197h15DuongNgo Van26.10.1998AM20165115
2020.09.197h15DatMai Tien19.01.1998AM20165955
2020.09.197h15DangPhan Van29.12.1999AM20173725
2020.09.197h15DinhTa Van28.02.1997AM20150933
2020.09.197h15HanhBui Thi08.07.1982AMN203003
2020.09.197h15HangLe Thi21.02.1997AMN205263
2020.09.197h15HienNguyen Thi17.09.1996AM20141596
2020.09.197h15HienTran Thi04.11.1996AMN205246
2020.09.197h15HiepVu Duc03.04.1998AM20161457
2020.09.197h15HiepPham Thanh29.07.1998AM20161453
2020.09.197h15HieuNguyen Trong19.09.1997AM20155561
2020.09.197h15HoaChuc Lam24.03.1997AMN204801
2020.09.197h15HoaDo Dieu27.12.1997AMN205264
2020.09.197h15HoaNguyen Thi17.05.1997AM20151461
2020.09.197h15HongNgo Thi Thuy03.11.1997AMN202693
2020.09.197h15HungQuan Trong03.03.1998AM20166237
2020.09.197h15HuyenTran Thi06.11.1998AMN205457
2020.09.197h15HungVu Tien01.01.1996AM20142206
2020.09.197h15HuongDinh Thi21.07.1998AMN205196
2020.09.197h15HuongNguyen Van07.02.1997AM20151917
2020.09.197h15KhoaNguyen Ngoc24.01.1997AM20152016
2020.09.197h15KhoiNguyen Thi Hai03.09.1999AMN204889
2020.09.197h15LanNguyen Thi02.08.1997AM20152105
2020.09.197h15LamNguyen Bao Tung25.04.1998AMN205291
2020.09.197h15LinhDao Diep07.07.1998AMN205467
2020.09.197h15LinhNguyen Thi My08.12.1998AMN205272
2020.09.197h15LongLe Dinh11.10.1995AM20132359
2020.09.197h15PhuongPham Thi Thanh02.06.1998AMN205197
2020.09.197h15TuPham Van10.04.1996AM20145061
2020.09.1913h15AnhNguyen Dao Toan25.08.1998PM20160118
2020.09.1913h15BinhDo Thi Thanh30.07.1999PMN204308
2020.09.1913h15HuongPham Thi Mai31.01.1997PM20151907
2020.09.1913h15HuongVu Thi07.10.1995PM20132024
2020.09.1913h15IMANEBOUDIAF25.05.1992PMN204836
2020.09.1913h15ISHAKMAAZIZ13.03.1985PMN204743
2020.09.1913h15KienNguyen Trung02.12.1996PM20155874
2020.09.1913h15LinhHoang Dinh Manh04.11.1995PM20132260
2020.09.1913h15LongDuong Xuan03.10.2000PMN205527
2020.09.1913h15LuanPhan Van06.01.1996PM20146462
2020.09.1913h15LyTran Thao07.08.1997PM20156012
2020.09.1913h15MaiLe Bui Ngoc15.11.1999PMN205315
2020.09.1913h15MinhPham Hong16.03.1995PM20132611
2020.09.1913h15MyNguyen Thi Tra27.09.1997PMN205262
2020.09.1913h15NhaiNguyen Thi08.04.1997PM20152745
2020.09.1913h15NhatPham Duc14.11.1996PM20152770
2020.09.1913h15PhuongNguyen Thi18.02.1997PM20152930
2020.09.1913h15QuangLe Cong22.08.1997PM20152946
2020.09.1913h15QuangNguyen Van27.04.1996PM20143597
2020.09.1913h15SangDang Van27.12.1998PM20165537
2020.09.1913h15TienNguyen Van02.09.1997PM20153779
2020.09.1913h15TienVu Ba31.01.1998PM20166840
2020.09.1913h15ToanNguyen Hong30.08.1996PM20144539
2020.09.1913h15TuanDo Thanh19.02.1984PMN205524
2020.09.1913h15TungLe Van12.04.1998PM20166970
2020.09.1913h15TungNguyen Van04.05.1997PM20156818
2020.09.1913h15TungNguyen Dinh28.11.1998PM20164527
2020.09.1913h15ThanhNguyen Duc28.10.1998PM20163718
2020.09.1913h15ThaoDo Phuong25.06.1999PMN205243
2020.09.1913h15ThoNhu Duc23.07.1998PM20165577
2020.09.1913h15ThuHoang Thi21.04.1997PMN205803
2020.09.1913h15ThuNgo Duy14.02.1997PM20153707
2020.09.1913h15ThuyNguyen Thi05.05.1998PMN205460
2020.09.1913h15ThuongNguyen Thi Quynh12.03.1997PM20153730
2020.09.1913h15TrangDo Thuy06.11.1998PMN205486
2020.09.1913h15TrungNguyen Quoc02.11.1997PM20153982
2020.09.1913h15VanNguyen The18.07.1998PMN204721
2020.09.1913h15VinhNguyen Van25.03.1997PM20154379
2020.09.1913h15YenGiap Thi Hai21.03.1998PMN205483

Danh sách thi ngày 20/9/2020

Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.

DateTimeLNameFNameBODScodeNo
2020.09.207h15AnhNguyen Thi Lan01.01.2000AMN205255
2020.09.207h15AnhTran Viet26.09.1995AM20130238
2020.09.207h15AnhNguyen Hoang27.06.1997AM20150098
2020.09.207h15AnhNguyen Thi Phuong14.01.1998AM20160169
2020.09.207h15ChiTran Van28.03.1998AM20160412
2020.09.207h15ChienTran Xuan04.12.1994AM20124157
2020.09.207h15DienNguyen Thi28.02.1999AM20174522
2020.09.207h15DungNguyen Thuy21.12.1994AMN205289
2020.09.207h15DuyHoang Van03.01.1996AM20150599
2020.09.207h15DuyenNguyen Thi My13.05.1997AMN204820
2020.09.207h15DuongLe Van27.02.1997AM20150748
2020.09.207h15DatPhan Quoc07.01.1997AM20155346
2020.09.207h15DongTa Ngoc08.03.1997AM20150967
2020.09.207h15DucPhan Van26.02.1996AM20159618
2020.09.207h15DucTran Ngoc05.05.1996AM20141194
2020.09.207h15GiangTran Huong28.03.1999AMN205271
2020.09.207h15GiangTran Huong29.04.1998AMN205251
2020.09.207h15HaNguyen Thi09.03.1997AMN204802
2020.09.207h15HaDo Thi Hong28.10.1998AMN204965
2020.09.207h15HaiVu Quang09.10.1995AM20131279
2020.09.207h15HanhBui Duy30.12.1997AM20151240
2020.09.207h15HanhPham Thi My23.09.1999AM20174649
2020.09.207h15HienPhan Thi15.04.1997AMN205241
2020.09.207h15HoaNguyen Thi30.05.1997AM20155664
2020.09.207h15HoangNguyen Duc18.05.1999AM20175722
2020.09.207h15HoangPham Huy08.08.1996AM20151555
2020.09.207h15HungLe Van11.12.1997AM20151850
2020.09.207h15HuongTran Thi13.08.1996AMN205160
2020.09.207h15KienLe Minh24.09.1997AM20152052
2020.09.207h15LamPham Song12.07.1998AMN205250
2020.09.207h15LamHoang Bao05.04.1997AM20155896
2020.09.207h15LamLe Thanh20.09.1997AM20152121
2020.09.207h15LinhLe Thi15.11.1996AM20152183
2020.09.207h15LinhLe Vuong Khanh16.08.1998AMN205223
2020.09.207h15LongLe Hoang11.07.2000AM20187548
2020.09.207h15MaiNguyen Thi Hien31.08.1998AMN205166
2020.09.207h15NhungNguyen Cam06.10.1996AMN204821
2020.09.207h15TienHa Van19.02.1999AMN204846
2020.09.207h15ThangCao Xuan03.09.1978AMN202437
2020.09.2013h15BacLe Thi07.03.1997PMN205235
2020.09.2013h15DuongCao Thi Thuy03.05.1999PMN204194
2020.09.2013h15HuyVu Trong05.07.1997PM20151722
2020.09.2013h15LinhNguyen Thuy08.08.1999PMN204839
2020.09.2013h15ManhNguyen Van06.07.1998PM20162663
2020.09.2013h15MinhTruong Thi15.05.1998PMN205293
2020.09.2013h15MinhBui Ta11.06.1995PM20132569
2020.09.2013h15NgaPham Thanh19.06.1996PMN205247
2020.09.2013h15NgaNguyen Thi04.02.1999PMN204445
2020.09.2013h15NhungTong Thi Hong30.09.2001PMN205159
2020.09.2013h15NhuHoang Thi07.05.1997PMN205202
2020.09.2013h15PhongTrinh Xuan30.10.1998PM20166573
2020.09.2013h15PhuongLe Thanh27.09.1998PMN205222
2020.09.2013h15PhuongVu Thi Mai21.05.2000PMN205217
2020.09.2013h15PhuongLe Thi25.06.1999PMN205167
2020.09.2013h15PhuongNguyen Thi19.02.1998PMN205230
2020.09.2013h15QuangNguyen Dinh24.03.1997PM20152959
2020.09.2013h15SonDo Hai12.04.1999PMN204927
2020.09.2013h15TanDo Van26.08.1997PM20153304
2020.09.2013h15TanDang Van12.10.1997PM20153314
2020.09.2013h15ToanTrinh Manh26.09.1986PMN200831
2020.09.2013h15ToanNguyen Quang16.10.2001PMN204488
2020.09.2013h15TuTran Dinh20.04.1997PM20154216
2020.09.2013h15TueDau Hoang02.11.1997PM20154157
2020.09.2013h15TungNguyen Van13.06.1996PM20145125
2020.09.2013h15TuyenNgo Xuan16.07.1998PM20166946
2020.09.2013h15ThaoDiem Thi02.06.1992PMN192624
2020.09.2013h15ThaoNguyen Phuong10.01.1999PMN205268
2020.09.2013h15ThaoVu Phuong11.08.1998PMN205182
2020.09.2013h15ThaoNguyen Le Phuong29.08.2001PMN205113
2020.09.2013h15ThangTran Duc09.06.1998PMN205238
2020.09.2013h15ThangNguyen Huu02.07.1998PM20163844
2020.09.2013h15ThuDo Viet27.07.1998PM20163937
2020.09.2013h15ThuanTran Duc27.10.1997PM20153662
2020.09.2013h15UyenNgo Thi To04.09.1994PMN204700
2020.09.2013h15VuLe Tuan17.11.1996PM20145300
2020.09.2013h15YenVu Thi Hong24.04.1999PM20175382

Thông tin liên lạc hỗ trợ của Hội đồng Anh và ĐH Bách Khoa HN

Kết quả thi

Thí sinh nhận kết quả thi trực tiếp tại trung tâm sớm nhất sau 7 ngày làm việc kể từ ngày dự thi. Xuất trình CMND/CCCD của thí sinh (nếu nhận hộ phải mang thêm biên lai thu tiền). Trả kết quả trong 10 ngày tiếp theo. Thí sinh dự thi sẽ nhận được 01 chứng nhận (candidate report) do Hội đồng Anh (British Council) cấp.

Thí sinh có thể xem kết quả thi online tại đây: Kết quả thi online (sớm nhất sau 5-7 ngày làm việc)

Đối với sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Kết quả thi Aptis được Nhà trường công nhận, sinh viên hệ đại học đạt trình độ B1 trở lên của bài thi Aptis được chuyển điểm về Phòng Đào tạo và được công nhận đạt yêu đầu ra tương đương 450 TOEIC. Thời gian chuyển điểm: Sau khi có kết quả chính thức (phiếu điểm bản cứng) từ 1-2 ngày làm việc. Việc cập nhật tiếp theo do phòng Đào tạo xử lý.

Thủ tục phúc khảo: Hiện Hội đồng Anh không cung cấp dịch vụ phúc khảo bài thi Aptis. Mọi thắc mắc (nếu có) của thí sinh dự thi sẽ được giải quyết trực tiếp tại phòng thi.

Mẫu chứng nhận (Candidate Report) Aptis của Hội đồng Anh (British Council)

Thông tin tham khảo

APTIS là gì? Bài thi tiếng Anh APTIS của Hội đồng Anh

Cấu trúc của bài thi Aptis