Danh sách & lịch thi tiếng Anh nội bộ trên máy tính tháng 7/2021

Do dịch bệnh Covid-19, lịch thi tháng 7/2021 (mã đợt L84) đã được tổ chức thi trực tuyến (thi online) cho những bạn đủ điều kiện dự thi online.

Các trường hợp chưa đủ điều kiện dự thi online sẽ chờ thông báo tổ chức thi offline sau khi trường mở cửa cho Sinh viên đi học trở lại.

Các trường hợp gần đây mới đủ điều kiện dự thi online (sau khi kỳ thi online đã kết thúc) và có nguyện vọng thi gấp có thể đăng ký đợt mới nhất đang mở.

Sinh viên đăng ký đợt nào sẽ phải nộp phí đầy đủ, đúng hạn của đợt thi đó.

Danh sách thi và lịch thị cụ thể sẽ được update tại đây.

Thông tin liên quan tới kỳ thi tiếng Anh nội bộ:

  1. Thi tiếng Anh nội bộ online 2021
  2. Quy định chuẩn tiếng Anh
  3. Quy định thi nội bộ
  4. Thông báo thi nội bộ
  5. Danh sách thi nội bộ
  6. Kết quả và thủ tục cấp giấy chứng nhận