Danh sách & lịch thi tiếng Anh nội bộ trên máy tính tháng 5/2021

Do dịch bệnh Covid-19, lịch thi tháng 5/2021 (mã đợt L82) hiện tạm hoãn.

⚡⚡ Dự kiến sẽ tổ chức thi bù vào tháng 8/2021 (Sau khi Sinh viên đi học ổn định trở lại). ⚡⚡

Danh sách thi và lịch thị cụ thể sẽ được update tại đây.

Thông tin liên quan tới kỳ thi tiếng Anh nội bộ:

  1. Quy định chuẩn tiếng Anh
  2. Quy định thi nội bộ
  3. Thông báo thi nội bộ
  4. Danh sách thi nội bộ
  5. Kết quả và thủ tục cấp giấy chứng nhận