Danh sách & lịch thi tiếng Anh nội bộ trên máy tính tháng 1/2022

Do dịch bệnh Covid-19, lịch thi tháng 1/2022 (mã đợt L90) tiếp tục được tổ chức thi trực tuyến (thi online) cho những bạn đủ điều kiện dự thi online.

Các SV đủ điều kiện dự thi online (theo đúng thời hạn đã công bố) xem danh sách thi và hướng dẫn 👉 tại đây

Các SV chưa đủ điều kiện dự thi online sẽ chờ thi offline sau khi trường mở cửa cho toàn bộ Sinh viên đi học trở lại hoặc theo dõi các thông tin cập nhật (nếu có) tại thông báo này.

Các SV không chờ được thi offline có thể đăng ký thêm đợt gần nhất đang mở. Sinh viên đăng ký đợt thi nào sẽ phải nộp phí đầy đủ, đúng hạn theo lịch của đợt thi đó. Phí dự thi đã nộp của đợt nào chỉ sử dụng theo lịch của đợt thi đó.

Ngoài ra, nếu cần gấp, SV cũng có thể đăng ký thi Aptis  hoặc thi TOEIC quốc tế được tổ chức hằng tuần để tăng cơ hội đạt chuẩn ngoại ngữ theo quy định. Các kỳ thi quốc tế này không có ràng buộc và hạn chế nào liên quan với kỳ thi tiếng Anh nội bộ trường.

Thông tin liên quan tới kỳ thi tiếng Anh nội bộ:

  1. Quy định chuẩn tiếng Anh
  2. Quy định thi nội bộ
  3. Thông báo thi nội bộ
  4. Danh sách thi nội bộ
  5. Kết quả và thủ tục cấp giấy chứng nhận