Danh sách nộp chứng chỉ quốc tế làm thủ tục hậu kiểm

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp sinh viên trong việc nộp và được công nhận chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong thời gian sớm nhất, Trung tâm Ngoại ngữ CFL thông báo tới sinh viên quy trình xử lý kết quả chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như sau:

Trung tâm Ngoại ngữ sẽ tiếp nhận các bảng điểm và/hoặc chứng chỉ quốc tế từ phía sinh viên vào tất cả các ngày làm việc (từ thứ hai –> thứ sáu) trong tháng.

Chuyên viên phụ trách tiếp nhận bảng điểm và/ hoặc chứng chỉ quốc tế, lập danh sách và liên hệ với các tổ chức liên quan để tiến hành công tác hậu kiểm trong khoảng 10 ngày làm việc. Mục đính của việc hậu kiểm nhằm đảm bảo tính hợp lệ và còn hiệu lực của chứng chỉ.

Sau khi thẩm định và hậu kiểm, Trung tâm Ngoại ngữ sẽ gửi danh sách và kết quả của sinh viên lên phòng Đào tạo Đại học vào ngày làm việc cuối cùng của tháng để phòng ĐTĐH cập nhật kết quả cho sinh viên.

Như vậy, những sinh viên nộp kết quả trước ngày 20 hàng tháng sẽ được hậu kiểm và nhận kết quả vào ngày làm việc đầu tiên của tháng tiếp theo. Những sinh viên nộp kết quả sau ngày 20 hàng tháng sẽ được hậu kiểm vào tháng kế tiếp.

Việc cập nhật trên hệ thống SIS sẽ do phòng Đào tạo Đại học thực hiện sau ngày làm việc cuối cùng của tháng. Sinh viên theo dõi trên trang SIS để biết thời điểm phòng Đào tạo Đại học cập nhật điểm.

Trân trọng.

Danh sách các Sinh viên đã làm thủ tục hậu kiểm được cập nhật tại đây

Sinh viên có thể xem chi tiết tại đây