Chương trình học bổng tài trợ khóa học lấy Chứng chỉ TOEIC quốc tế năm 2021

Căn cứ vào thỏa thuận giữa Công ty TNHH Xã hội Chắp cánh CC Foundation và trường ĐHBKHN, Nhà trường xin thông báo Chương trình học bổng với các nội dung sau:

1. Đối tượng xét chọn:

 • Sinh viên từ K64 trở về trước, trừ sinh viên Viện Ngoại ngữ;
 • Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn năm 2021 (hộ nghèo, cận nghèo hoặc hộ có hoàn cảnh khó khăn khác) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi sinh viên cư trú;
 • Sinh viên có CPA từ 2.0 và điểm rèn luyện kì 20202 từ 65 trở lên;
 • Sinh viên có trình độ tiếng Anh tương đương 550 TOEIC.
 • Không xét cấp học bổng đối với sinh viên chuyển hệ từ cử nhân lên kỹ sư.
 • Lưu ý:
  • Sinh viên đã nhận học bổng khác trong năm học 2021-2022 được đăng kí học bổng này.
  • Sinh viên nhận học bổng này vẫn có thể tiếp tục đăng kí và nhận học bổng khác trong năm học 2021-2022.

2. Thông tin học bổng:

 • Số lượng học bổng: 40 suất;
 • Học bổng có 2 mức:
  • Học bổng 100% (tương đương 5.000.000đ/1 suất)
  • Học bổng 35% (tương đương 1.750.000đ/1 suất).
 • Sinh viên hoàn thành khóa học, thi đạt chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo yêu cầu của Chương trình đào tạo (650 TOEIC) được nhận học bổng 100%;
 • Sinh viên tham gia nhưng không hoàn thành khóa học hoặc thi không đạt chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo quy định của Chương được nhận học bổng 35% và phải tự đóng 3.250.000đ/1 sinh viên.
 • Hình thức học bổng: Khóa học lấy chứng chỉ TOEIC quốc tế do Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA) tổ chức.

3. Sinh viên thực hiện các bước đăng ký như sau:

 • Bước 1: Sinh viên đăng ký online tại đây trước ngày 22/11/2021.
 • Bước 2: Sinh viên tham dự bài kiểm tra đánh giá trình độ đầu vào do Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật tổ chức (miễn phí).

4. Hồ sơ bản cứng gồm:

 • Đơn xin học bổng theo mẫu.
 • Sổ hộ nghèo, cận nghèo hoặc giấy chứng nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn có xác nhận địa phương.