Chương trình giao lưu văn hóa trực tuyến giữa CLB tiếng Anh CLAE-HUST và AIESEC

Một chương trình giao lưu văn hóa dành cho sinh viên Bách khoa với sinh viên các trường khác trên địa bàn Hà Nội và các nước khác, được tổ chức bởi CLB Tiếng Anh của TT Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLAE thuộc CLA) và tổ chức AIESEC. Trong 4 tuần (8/7 – 8/8), các bạn được học các kĩ năng làm việc nhóm, các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, và hay nhất là phần thực hành: cùng đồng đội làm một video ngắn về chủ đề Thói quen của giới trẻ tác động thế nào đến sức khỏe trong thời kì Covid-19. Không chỉ vậy, các bạn tham gia chương trình sẽ được xem xét cộng điểm rèn luyện và được cấp giấy chứng nhận.
Xem chi tiết chương trình và link đăng kí dưới đây.
COVID-19: Isolation or Assimilation, at your service
A brand-new project created in collaboration between CLAE Club and AIESEC in Hanoi will promisingly bring you many discussion and training sessions with general knowledge about 17 Sustainable Development Goals and through this space you can develop your leadership skills.

Project Overview

1. Why do we have this project?

🔥 COVID-19: Isolation or Assimilation is a project created by AIESEC in Hanoi in collaboration with CLAE Club – which is a subsidiary of Center for Languages and Academic Exchange Services (CLA) – Hanoi University of Science and Technology (HUST). Through this project, we hope to help university students to become more self-aware, improve their English speaking skills and thus develop leadership skills and own their future career path.

2. What do we do in this project?

🔥 This project will provide students with a great opportunity to experience being a Global Volunteer in 4 weeks by doing different weekly challenges related to 4 AIESEC Leadership Qualities and SDGs, especially SDG 3 about Good Health and Well-being, which is being more relevant to Youths than ever during the current pandemic situation.

3. What is special about this project?

💖 Develop leadership skills by working in a team to solve a problem
💖 Improve English speaking skills
💖 Discuss and sharpen knowledge about Sustainable Development Goals
💖 Networking spaces with international friends
💖 Get a certificate

4. Project Timeline

This project will take place from 8/7/2021 to 8/8/2021.
📌 Opening Day (Week 1): AIESEC and CLAE Club introduction and discussion of first topic: Self-awareness
📌 Discussion and training sessions (Week 2): Discussion of second topic: World Citizen, team formation and general knowledge about 17 SDGs
📌 Presentation Day (Week 3): Film and present video about SDG 3, discussion of third topic: Solution-oriented
📌 Closing Day (Week 4): Appreciation and sharing spaces and discussion of last topic: Empowering others

5. Project format

This project will be done virtually via Zoom meeting because of the current situation of COVID-19

6. Contacts:

Bạn có thể liên hệ với fanpage https://www.facebook.com/CLAEHUST để được hướng dẫn đăng kí hoặc mọi thắc mắc có thể liên hệ hai đầu mối sau:

📞 (Ms.) Nguyễn Quỳnh Nhi: quynhnhi.nguyen@aiesec.net
📞 (Ms.) Tạ Thùy Linh: linh.tathuy@hust.edu.vn