APTIS là gì? Bài thi tiếng Anh APTIS của Hội đồng Anh

Aptis là bài thi kiểm tra tiếng Anh hiện đại và linh hoạt dựa trên các nghiên cứu mới nhất về khảo thí tiếng Anh của Hội đồng Anh – một tổ chức uy tín với hơn 70 năm kinh nghiệm về kiểm tra tiếng Anh trên toàn cầu. Bài thi Aptis có thể đánh giá … Continue reading APTIS là gì? Bài thi tiếng Anh APTIS của Hội đồng Anh