Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA)

Tháng 10/2018, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã ra quyết định thành lập Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA) trên cơ sở sáp nhập các đơn vị: Trung tâm Ngoại ngữ (CFL), Trung tâm tiếng Pháp (CFC), Trung tâm Hợp tác KHKT Việt – Đức (VDZ), Trung tâm Thông tin Năng lượng nguyên tử (ICONE).

Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm luôn là đơn vị đào tạo Ngoại ngữ và tổ chức khảo thí quốc tế chất lượng và uy tín. Mỗi năm, có gần 10.000 lượt học viên đã tham dự các khóa học ngoại ngữ: tiếng Anh, Pháp, Đức, Hàn, Nhật và gần 15.000 lượt thí sinh dự thi các chứng chỉ tiếng Anh (IELTS, Aptis, TOEIC, PTE), tiếng Đức (TestAS, TestDaF), tiếng Hàn (OPic) theo chuẩn quốc quốc tế.

Đơn vị tự hào là một trong những trung tâm ngoại ngữ được yêu thích, là địa chỉ tin cậy của các bạn SV Bách Khoa, Kinh tế, Xây dựng, Ngân hàng… và nhiều người đi làm trên khắp địa bàn Hà Nội.

Trung tâm đã vinh dự được Bộ Giáo dục & Đào tạo trao tặng danh hiệu Tập thể xuất sắc năm học 2018-2019.